Yeni dünya sisteminin məqsədi nədir?

Baxış sayı:
3829

İndi İsraildəki ravvinlər Məsihin zühurunun yaxın olduğunu söyləyirlər. Rabbi Yaakov Zisholtz, Rabbi Çaim Kanievskinin ona "Məsihlə birbaşa ünsiyyətdə olduğunu və bu məlumatı izah etmək tapşırıldığını" söylədi. Kabbalaçı ravvin olan Kanievski, İsraildəki ultra pravoslav yəhudi icmasının ən yaxşı ravvinlərindən biridir. Yəhudilər tək bir blok deyillər. Onları seçkilərdə gördük. Dünyanı idarə etdiklərini söyləyirlər, amma öz seçici bazalarına hakim deyillər. Dinə gəlincə, onların əksəriyyəti irqçi və ya sekulyar, ateist, aqnostikdir. Bəzi dindar insanların dini ravvinlərdən ibarətdir, digərləri üçün də din bir ənənədir. Bəziləri üçün din ideoloji və siyasi vasitədir.
Yəhudi düşmənçiliyini özləri təşkil edirlər. Bu şəkildə onlar öz aralarındakı birliyi «xarici təhlükə” üzərindən təmin edərlər və daxili icma quruluşları onlar üçün təhlükəsiz sahə yaradır. Dünyadakı 20 milyon yəhudi, Fariseylər, Saduki, Anani, Samiri icmaları kimi qruplara ayrılır. İnancları arasında da bir çox fərq var. Məsələn, Sadiqilər, Fariseylərdən fərqli olaraq, axirətə, mələklərə, qədərə, Məsihin gələcəyinə və Talmud kitabına inanmırlar.
İsrail övladlarından bəhs edilən 12 qəbilə var, lakin itkin düşmüş digər 10 qəbilə var: Reuven, Simon, Dan, Naftali, Qad, Aşer, Zevulun, Yisahar, Efraim və Menaşın yarısı. Şimaldakı İsrail Krallığı idi bunlardan ibarət idi və bu krallıq Şalomonun ölümündən sonra Yehuda Krallığından ayrıldı. Eramızdan əvvəl 722-ci ildə İsrail Krallığı, Kral Şalmaneserin rəhbərlik etdiyi Assuriyalıların əlinə keçdi.
Bugünkü Tövrata görə, yəhudi ənənəsində 12 ata "İsrail" adı ilə tanınan Yaqub peyğəmbərin iki xanımı (Lea və Rahel) və iki kənizdən (Bilha və Zilpah) olan 12 oğluna aiddir. Ruben, Şimon, Levi və Yəhuda Leanın övladlarıdır. Bilhanın Dan və Naftalı adlı iki oğlu var. Zilpa Gad və Aşeri dünyaya gətirir. Sonralar Leanın İssakar və Zebulun adlı iki oğlu da var. Rahelin bir oğlu da var. Yusif adlanır. Hz. Yaqubun da qızları var, amma bugünkü Tövrat onlardan yalnız birini adını açıqlayır və o da Dinadır. Yaqub Kenana qayıdanda Rahel başqa bir övlad dünyaya gətirir. Qadın ölür, ancaq oğlu yaşayır. Yaqub peyğəmbər ona Bünyamin adını verir. İsrailin 12 nəslinə Yaqubun 10 və Yusifin 2 oğlunun adları verilmişdir.
Yəhudilərin "Meşiah" dan bəhs etmələri, onların xristianlarla dini etiqada dair hesablaşmanın astanasında olduğunu göstərir. Məsih və Meşiah iki ayrı şəxsiyyətdir. Məsih xristianlığında Allahı özündə təcəssüm etdirən bir formasıdır. Yəhudilikdə məcazi "Allahın oğlu" ifadəsi, Hz. İsa şəxsində xristianlar tərəfindən cismani hala gətirildi. Hz. İsa İsrailə gələn və Quranda Məsih olaraq xatırlanan bir peyğəmbərdir.
Məsih barədə xristianlarla müsəlmanlar arasında fərqli inanclar var. Xristianlar vücudu çarmıxa çəkilən “Rəbb İsa” nın, Anti Xristlərlə mübarizə aparmaq və quzularını xilas etmək üçün geri qayıdacağına inanarkən, müsəlmanlar Hz. İsa çarmıxa çəkildiyini qəbul etmirlər. O, Hz. Məhəmmədin (SAV) gəlişinin xəbərçisidir. Əlbəttə, müsəlman dünyasında da Mehdi mövzusu var. Xristianların "Anti Xristi" Dəccalla eyniləşdirilərkən, İslam dünyasında Dəccal fərqli şeytani bir şəxsiyyət şəkli alır. Müsəlmanlar yəcuc-məcucdan və Məlhaməyi-Kübradan bəhs edərkən, xristianlar Armageddon və Qoq-Maqoq haqqında danışırlar. Hər üç inanc "əmanət sandığı" na işarə edir, ancaq İslamda Dəbbətül-Arz var.

Kabbalaçı Rabbi Chaim Kanievski, Rabbi Yaakov da Zisholtz'a deyir ki;
“Xilasolma prosesi çox tez və sürətli şəkildə başlamaq üzrədir. İnsanlar doğru zamanda doğru yolu tutmaq üçün diqqətli, cəsarətli, sakit və qətiyyətli olmalıdırlar. Hər nəsil üçün bir elçi gəldi. Bu elçilərin sonuncusudur. Məsihin gəlişi çox yaxındır. Bu insanlığın son şansıdır. Qoq və Maqoqu xatırla. Bu, çox tezliklə gələcək. Hal-hazırda vəziyyət sizin təsəvvür etdiyinizdən daha kritikdir ".

Daha başqa xəbərdarlıqlar da etmiş bu kahin və ətrafındakı insanlar bu xəbərdarlığı öz dairələrində yaydılar. Bu rabbi ölkəsində hörmətli bir insandır. Onun kəhanətləri həmişə yəhudi icmasında maraq oyandırdı və mesajlarının gerçəkləşdiyinə inanan geniş bir auditoriyaya sahibdir. Yarandığı gündən bəri İsrailin ən çox danışılan və hörmət edilən adlarından biridir. Qaliley dənizinə dair peyğəmbərlikləri var. O, Məsih gələn zaman Qalileya dənizinin dolu olacağını söylədi.
Rabbi İsrailin son seçkidə seçki öncəsi bir hökumət qura bilməyəcəyini söylədi. Zisholtz, "Ruhani aləmdə bizə göstərildiyi kimi, mövcud vəziyyətdən asılı olaraq İsrail seçkilərində heç bir nəticə olmayacaq. Bizə göstərilənlərə görə bölgədə şiddətli bir müharibə olacaq "dedi.  Rabbilər təxminən 10 il əvvəl Benyamin Netanyahunun Məsihin gəliş dövründən əvvəl İsrail dövlətinin son baş naziri olacağını söylədi.
Beləliklə, bölgədəki gərginlik yüksək səviyyədədir. Səudiyyə Ərəbistanında maraqlı hadisələr baş verir. Şahzadələr bir-bir həbs edilərkən, Livan iqtisadi cəhətdən iflas etdiyini açıqladı. Üstəlik, neftin ucuzlaşması neft istehsalçılarını çətin vəziyyətdə qoyub. Dünya iqtisadiyyatındakı sıxıntı birjada şok enişlərə səbəb olur.
Yeri gəlmişkən, İsrail hökuməti ravvinlərin çağırışı ilə Korona bəhanəsi ilə İsrailə giriş-çıxışı dayandırdı. Kabbalaçı ravvinlərə görə Məsihin gəlişi üçün İsrailin qapıları bağlanmalı idi. Bu vaxt, Səudiyyəlilərin Kəbəyə giriş-çıxışı bağladıqdan sonra İsrailin bu istiqamətdə bir qərar verməsi diqqət çəkir.
"Yeni Akit", Abdurrahman Dilipak
Muxalifet.az